Ogólna charakterystyka: Szlak łatwy i nieuciążliwy, bardzo malowniczy, o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych. W biegu rzeki pozbawiony przeszkód i nie wymagający przenosek, jednakże silnie meandrującej – z licznymi starorzeczami, zakolami i łachami piaskowymi. W czasie płynięcia jesteśmy narażeni na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych.
Trasa spływu:
1 dzień – przyjazd do Wysokiego Mostu, następnie trasa przez Studziany Las – Sarnetki – Gulbin – Tartaczysko – Głęboki Bród – do Stanicy Wodnej PTTK we Frąckach. Nocleg pod swoimi namiotami (opcjonalnie domek campingowy) trasa o długości 12 km.
2 dzień – wypłynięcie ze Stanicy Wodnej PTTK Frącki. Trasa przez Okółek – osadę leśną Hańcza do miejscowości Dworczysko. Długość trasy 11 km. Wyjazd na dworzec PKP, PKS lub odwiezienie uczestników po pozostawione samochody.
Trasa: niezbyt trudna, bez przenosi, bardzo malownicza, pierwszy odcinek, większość trasy płynie przez teren odsłonięty, mało zalesiony. W dalszej części mijamy liczne starorzecza i torfowiska.