ROSPUDA
Rospuda – nazwa rzeki i obydwóch jezior: Rospudy Filipkowskiej i Augustowskiej jest wynikiem zniekształcenia przez osadników z Mazowsza starej jaćwieskiej nazwy „Daus-pude”, co oznaczało „mocno naciskająca”. Rzeka dawniej zwana była: Dowspódą, Kamienną, a w okolicach Filipowa – Filipówką. Dopływ Netty, długość 80,7 km, o przeciętnym spadku 0,71 o/oo. Przepływa przez 2 krainy: Pojezierze Suwalskie i Równinę Augustowską. Ważny szlak kajakowy, przepływa przez 8 jezior wpadając do 9. Rospuda na niektórych odcinkach ma charakter rzeki górskiej: duży spadek, dno kamieniste, po części tylko żwirowo-kamieniste. Dolny odcinek prowadzi przez zabagnioną dolinę torfową.

Jezioro Garbaś

Bakałarzewo

Kotowina

Małe Raczki

Jaśki

Uroczysko Święte Miejsce

Goła Zośka

SZLAK

  • 1 dzień – przyjazd do miejscowości Garbaś (nad jeziorem Garbaś). Pole biwakowe przy bazie harcerskiej GARBAŚ. Następnie trasa przez miejscowości Bakałarzewo, jezioro Sumowo do jeziora Bolesty po jego prawej stronie. Trasa o długości 17 km.
  • 2 dzień – wypłynięcie z jeziora Bolesty, trasa przez miejscowości Ludwinowo, Raczki Małe, Raczki, Dowspudę i Chodorki do miejscowości Jaśki Leśne. Tam nocleg na polu biwakowym. Trasa o długości 16 km.
  • 3 dzień – wypłynięcie z miejscowości Jaśki Leśne przez Święte Miejsce, Szczerbę do jeziora Rozpuda następnie do pola biwakowego Goła Zośka. Trasa o długości 20 km.

Trasa dość trudna, z przenoskami, bardzo malownicza, pierwszy odcinek trasy płynie się przez las. Po drodze mijamy elektrownię wodną w Raczkach Małych oraz Pałac w Dowspudzie.

O RZECE
Górny bieg rzeki Netty od jeziora Czarnego do jeziora Rospuda Augustowska. Biegnie z północy na południe, przepływając przez dziewięć polodowcowych jezior, pokonując dwie krainy: Pojezierze Suwalskie i Równinę Augustowską.
Atrakcyjny szlak kajakowy o różnorodnym charakterze rzeki i jej otoczenia – od prawie górskiej rzeki o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem – do wolno płynącej wśród szuwarów rzeki nizinnej o zabagnionych brzegach. Przeszkody w postaci kamienistych płycizn z szybkim prądem oraz drzewa grodzące koryto rzeki, dla niektórych stanowią utrudnienia, zaś dla wprawionych wodniaków jest to dodatkowa atrakcja w czasie spływu.
Szlak liczy 74 km, w tym 21 po wodach stojących. Na przepłynięcie całego szlaku, rozpoczynając od jez. Czarnego a kończąc w Augustowie należy przeznaczyć 5-6 dni. Na trasie 3 stałe przenoski. Ze względu na dość niskie stany wód preferujemy rozpoczęcie spływu od jez. Garbaś.
Na szlaku zobaczyć można Dowspudę – dawną siedzibę dziedzica wielkich dóbr, hrabiego ludwika Michała Paca będący najwspanialszym polskim obiektem w stylu neogotyku angielskiego. Do dziś zachował się tylko portyk zaświadczający o wspaniałości całego gmachu. Ponadto godnym zwiedzenia jest uroczysko Święte Miejsce. Jest to miejsce kultu religijnego sięgającego w głąb wieków.