Czarna Hańcza

Uła, Mereczanka, Niemen

Rospuda

Lakaja, Zejmiana, Neris

Szeszupa

Dubysa

Łaźna Struga

Gauja