Minija
Minija – prawy dopływ Niemna o długość 213 km, z czego do przepłynięcia kajakiem jest 180km. Wypływa z jeziora Syedkla, 14 km na południowy-wschód od Telšiai.
W górnej i środkowej części rzeka bardzo kręta. Przeważająca szerokość rzeki waha się między 20-25 m, w środku 30-35 m, poniżej Lankupi do 50 m.
W dolnej części jest bardzo dużo prostych odcinków. W rzece jest wiele mielizn i dużych głazów. Głębokość wynosi 0,3-1 m, poniżej Lankupi 1,5-3 m. Brzegi w górnym biegu i na środku sięgają 1-3.5 m. W dolnym biegu brzegi mają tylko 0,5 m wysokości, więc miejscowości są chronione przed zalaniem równinami powodziowymi.

Szerokość doliny wynosi 0,6-1 km. Przeważająca prędkość prądu wynosi 0,4-0,8 m / s. W czasie suszy rzeka ma bardzo niski stan, a po deszczu jej przepływ może bardzo mocno wzrosnąć w krótkim czasie. Spływ po tej rzece jest odpowiedni dla początkujących kajakarzy. Trasa jest interesująca, malownicza i stosunkowo prosta.

Start

Mikaszówka

Koniec