Biała Hańcza
Rzeka o długości 60 km w południowej części Litwy. Wypływa z jeziora Hańcza w okolicach miejscowości Wiesieje, płynie na południe przez Kopciowo, następnie skręca na wschód. Dalej koryto rzeczne znacznie się rozszerza.

Jest to spowodowane zbudowaniem zapory wodnej i elektrowni na rzece Biała Hańcza. Za elektrownią po kilku kilometrach wpada do Niemna. Odcinek od elektrowni nie jest spływalny z powodu granicy litewsko-białoruskiej (ewentualnie trzeba załatwiać pozwolenia).

Jezdas

Kopciowo

Parking Leśny

Elektrownia