BIEBRZA
Jest prawym dopływem Narwi o długości 155 km. Wypływa w regionie Wzgórz Sokólskich, płynie szeroką, zabagnioną doliną. Szlak kajakowy bardzo atrakcyjny i malowniczy, o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych; szczególnie polecany dla miłośników przyrody, ciszy i spokoju, raj dla ornitologów ze względu na wiele gatunków ptactwa wodnego i błotnego; największy w Europie środkowo-wschodniej kompleks torfowiskowo-bagienny, zachowany w pierwotnym stanie.
Szlak prawie w całości przebiega przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Trasa nieuciążliwa i łatwa, pozbawiona przeszkód. Jest rzeką nizinną, płynie silnie meandrując, z licznymi zakolami i mieliznami.
Na trasie odwiedzimy między innymi Dolistowo ze znajdującym się w tamtejszym kościele dzwonem z 1692 roku oraz Osowiec z potężnym systemem fortyfikacji dawnej carskiej twierdzy.

Lipsk

Sztabin

Dolistowo

Goniądz

Twierdza Osowiec