SZESZUPA
Rzeka urozmaicona, początkowo prowadząca łagodnie strugami i sześcioma niewielkimi jeziorami, następnie rzeczką na niektórych odcinkach o charakterze górskim;

Na terenie Polski znajduje się jedynie 27 km z całego biegu Szeszupy, która ma 298 km długości i płynie dalej po terenie LitwyRosji (Obwodu Kaliningradzkiego).

Można kontynuować spływ Szeszupą przez Litwę, choć najciekawszy jej odcinek kończy się wkrótce po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej.

Położenie: Pojezierze Suwalskie, dopływ Niemna.

Odcinek dostępny dla kajaka:
Udziejek – Rutka Tartak,
Rutka Tartak – pierwszy most na Litwie.

Udziejek

Pobondzie

Pierwszy Most na Litwie