ŁAŹNA STRUGA
Rzeka biegnie w przeważającej części pośród terenów leśnych, (w górnej części obrzeżem Puszczy Boreckiej, w środkowej – pośród rozległych terenów leśnych pomiędzy Wronkami a Sajzami, w dolnej – obrzeżem terenów leśnych na pn.-zach. od Ełku) w otoczeniu urozmaiconym wzgórzami dochodzącymi miejscami do samego lustra wody.

Te cechy szlaku Łaźnej Strugi decydują o atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej. W czasie spływu wielu wrażeń dostarczają wspaniałe widoki leśnych zakątków jak i polno – łąkowych pagórków.

Nie lada atrakcją bywa także zetknięcie z przedstawicielami rzadkich gatunków świata roślin i zwierząt, charakterystycznych dla terenów leśnych oraz wodno – bagiennych.

Rzeka Łaźna Struga  – właściwie Ełk, nazywana na odcinku od jez. Szwałk Czarną Strugą, dalej do jeziora Łaśmiady – Łaźną Strugą, a następnie aż do ujścia do Biebrzy pod Goniądzem – Ełkiem.

Trasa łatwa, nieuciążliwa, jedna przenoska stała i nieliczne przeszkody wymagające przeprawy kajaków. Szerokość odcinków 5-15 metrów, nurt niezbyt szybki.

Borki

Wronki

Kije

Korol

Miluki

Ełk