ROSPUDA
Szlak
o różnorodnym charakterze rzeki i jej otoczenia – od prawie górskiej rzeki o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem – do wolno płynącej rzeki nizinnej o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarem. Przeszkody w postaci kamienistych płycizn z szybkim prądem oraz wykroty drzew grodzące koryto rzeki, stanowią dodatkowe atrakcje w trakcie spływu. Na szlaku zobaczyć można Dowspudę – dawną siedzibę dziedzica wielkich dóbr, hrabiego ludwika Michała Paca będący najwspanialszym polskim obiektem w stylu neogotyku angielskiego. Do dziś zachował się tylko portyk zaświadczający o wspaniałości całego gmachu. Ponadto godnym zwiedzenia jest uroczysko Święte Miejsce. Jest to miejsce kultu religijnego sięgającego w głąb wieków.

Małe Raczki – Święte Miejsce (ok. 15 km)

Małe Raczki

Święte Miejsce