ŁAGODNY SZLAK
Ogólna charakterystyka: Szlak łatwy i nieuciążliwy, bardzo malowniczy, o nie przeciętnych walorach przyrodniczych. W biegu rzeki pozbawiony przeszkód i nie wymagający przenosek, jednakże silnie meandrującej – z licznymi starorzeczami, zakolami i łachami piaskowymi. W czasie płynięcia narażeni jesteśmy na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznyc.
Trasa spływu:
Organizacja dnia – przyjazd do Stanicy Wodnej PTTK Frącki do godziny 10:00. Trasa przez Okółek – osadę leśną Hańcza do miejscowości Dworczysko. Długość trasy 11 km. Zakończenie imprezy około godziny 14:00
Trasa: niezbyt trudna, bez przenosek, bardzo malownicza, większość trasy płynie się przez teren odsłonięty, mało zalesiony.